Chào bạn, Tôi là Gàcode đây.

Tôi ở đây với mục đích chém gió về Web development, Ruby on Rails và cuộc sống. Tôi thích học những kiến thức mới, hay ho đặc biệt là về IT, à... cả business và finance nữa, haha.