“Bạn Nam vẫn nói với các học sinh của mình là thành công của con người thường thể hiện trên 3 phương diện, một là về tài sản, hai là về chức tước, và ba là về trí tuệ. Hai cái đầu lệ thuộc quá nhiều vào may rủi và duyên số, không có cách nào làm chủ được. Riêng cái thứ ba là thăng tiến về mặt trí tuệ thì con người hoàn toàn có thể chủ động thông qua hoạt động học tập, nên các bạn cần có ý thức học tập chăm chỉ và nghiêm túc”.

Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2232920820369504&set=a.1384248471903414&type=3&theater

Chúc các bạn ngày càng có thêm nhiều kiến thức để tiến đến thành công! – Gàcode